Stuttgarter Zeitung am 29.Oktober 2007
Ludwigsburger Kreiszeitung am 27.Oktober 2007Heilbronner Stimme am 24.Oktober 2007
Pforzheimer Zeitung am 08.Oktober 2007Heilbronner Stimme am 01.Oktober 2007Winnender Zeitung am 11.Juli 2007Marbacher Zeitung am 04.Juli 2007Pforzheimer Zeitung am 23.April 2007Heilbronner Stimme am 19.April 2007Neckar Enz Bote am 20.März 2007Heilbronner Stimme am 19.März 2007Ludwigsburger Kreiszeitung am 05. Februar 2007Heilbronner Stimme am 05. Februar 2007